استاکر دستی

            

Manual stacker

 

1) وسیله اقتصادی جهت حمل ونقل پالت – بارگیری وتخلیه

2) ساخته شده ازپروفیل های مستحکم

3) دارای ابعاد استاندارد کم عرض وقدرت مانور زیاد درقفسه وراهرروهای باریک

4) دارای پمپ  و جک نیرومند مجهز شده به سوپاپ اطمینان

5) سیستم ضدنشتی روغنی این دستگاه را از دستگاه های مشابه متمایز می سازد

6) مجهزبه پدال پایی ودستی جهت سهولت بالابری

7) دارای اهرم تخلیه پایی یا دستی با قابلیت تنظیم سرعت تخلیه

8) با تعبیه ترمز بر روی چرخ های تعادلی - بارگیری درمحل های شیب دار میسر می باشد

9) پایه های عریض , اندازه شاخک و شاخک های متحرک قابل سفارش می باشد

10) درظرفیت 500 الی 2500 کیلوگرم وحداکثر بالابری 3000 میلیمتر قابل سفارش می باشد

گزینه های انتخابی

چرخ نایلون

چرخ پلی اورتان ضدسایش