بالابر ثابت بار

                                                                  
                                                               Work platform

 

1) قابل استفاده درفروشگاه ها ، کارخانجات رستوران ها و انبارها جهت جابه جایی نفر و بار بین طبقات
2) مصرف برق پایین - حرکت  نرم وبی صدا
3) قابلیت کنترل ازداخل کابین
4) دردومدل هیدرولیکی ووینچ ( سیم بکسل )
5) قابلیت استفاده با برق 220 و 380 ولت
6) بدون نیازبه چاهک و کندکاری
7) ظرفیت 100 الی 2000 کیلوگرم دردومدل دووچهارستونه
ابعاد صفحه کابین و ارتفاع بالابری طبق درخواست قابل سفارش و ساخت می باشد