بالابرثابت نفر

 

       

                                                              Work platform     
                  

1) قابل استفاده درفروشگاه ها ، کارخانجات رستوران ها و انبارها جهت جابه جایی نفر و بار بین طبق
2) مصرف برق پایین - حرکت  نرم وبی صدا
3) قابلیت کنترل ازداخل کابین
4) دردومدل هیدرولیکی ووینچ ( سیم بکسل )
5) قابلیت استفاده با برق 220 و 380 ولت
6) بدون نیازبه چاهک و کندکاری
7) ظرفیت 100 الی 2000 کیلوگرم دردومدل دووچهارستونه
ابعاد صفحه کابین و ارتفاع بالابری طبق درخواست قابل سفارش و ساخت می باشد