بالابر نفر الحاقی شاخک لیفتراک

 

 Aerial work platform forklift

قابل نصب برروی لیفتراک  1 الی 5/3 تن

مجهزبه سیستم الکتروهیدرولیک (موتور12 ولت ، باتری قابل شارژوشارژر)

 
دارای دکمه اضطراری پایین آوردن دستگاه بدون نیازبه جریان برق