بشکه گیر کارگاهی

 

Drum lifter

بشکه گیر دستی مکانیکی باچرخ بادی مدل : BDM35 

ظرفیت : 350kg
  

حداکثرارتفاع بشکه : 957mm                                                                                                                                                                                          حداقل ارتفاع بشکه : 832mm
  

مجهز به چرخ بادی جهت سهولت جا به جایی درمکانهایناهموار

 

 

 

 

 

Drum palet trak

 

 DRUM LOADER


بشکه گیردستی هیدرولیکی با چرخ کارگاهی ( مدلBDH-3/BDH-4 )