استاکر بشکه گیر دستی و نیمه برقی

 

Drum stacker


1) وسیله ای مناسب و اقتصادی جهت جابجایی بشکه ، پشته گذاری بشکه ها برروی هم ، تخلیه مایعات داخل بشکه و بارگیری وتخلیه بشکه

 2) ساخته شده ازپروفیل های مستحکم
 
3) دارای ابعاد استاندارد کم عرض وقدرت مانور زیاد درراهرروهای باریک


4) دارای پمپ  و جک نیرومند مجهز شده به سوپاپ اطمینان

5) سیستم ضدنشتی روغنی این دستگاه را از دستگاه های مشابه متمایز می سازد

6) مجهزبه پدال پایی ودستی جهت سهولت بالابری   

7) دارای اهرم تخلیه پایی یا دستی با قابلیت تنظیم سرعت تخلیه

8) با تعبیه ترمز بر روی چرخ های تعادلی - بارگیری درمحل های شیب دار میسر می باشد

9) مجهزبه بشکه گردان هیدرولیکی حرکت روان ومطمئن 360 درجه بشکه

10) دردومدل بشکه گیرگیره ای مخصوص بشکه گیرفلزی وبشکه گیرکمربندی مخصوص بشکه فلزی وپلاستیکی

11) درمدل نیمه برقی لیفت بالابری توسط باتری والکتروپمپ تعبیه شده درپشت دس
تگاه انجام می گردد