جک لیفتراک

 

Fioo jack

1)مناسب جهت بالابری هرنوع بار

2)مصرف کم انرژی با تنظیم نسبت بار

3)امکان تغییروضعیت شاخک بالابری

4)دارای پایه تعادل گسترده

5)ظرفیت بالابری kg1500 الی kg2500

6)ارتفاع بالابری mm 300 الی mm  400

 

 

Lift truck jack