پالت پلاستیکی

 

Pallet

1) ساخته شده از مواد HDPE

2) دارای ابعاد استاندارد

1000x1200mm

800X1200mm

800X1000mm

1100X1300mm

3)درارتفاع 150و75mm