لیفت مک

 

Lifting magnet

مشخصات دستگاه:

یک دستگاه مکانیکی ومستقل (بدون استفاده ازبرق وباطری) ساخته شده ازقویترین آهنرباهای دائمی دنیا

فوایداستفاده:

توان بالا درجابجایی قطعات آهنی ، سبک بودن ، کاربری آسان ، مکانیزم ساده ، صرفه اقتصادی در درازمدت دربعد نیروی انسانی

وزمان ، عدم نیازبه برق وباتری ، قدرت زیاد ، کاهش قطعات سنگین ( بدلیل عدم نیازبه جوش دادن قلاب جرثقیل ویا به کارگیری

زنجیریا تسمه ) وازهمه مهمترضریب ایمنی فوق العاده بالا.