میز هیدروریک متحرک دستی

Scissor lift table

1) وسیله با ارزش جهت استفاده درخطوط مونتاژ به عنوان جایگزین میز تغذیه

2) دارای بازوهای اکاردنونی فولادی مستحکم بدون لرزش

3) مجهز شده به سیستم شیر اطمینان دربرابر بارهای اضافی جهت محافظت از پمپ وشیلنگ هیدرولیک

4) دارای پدال پایی یا اهرم دستی تخلیه ( پایین آمدن )

5) مجهز به بوش ها ومفصل های با روغنی کاری خودکار

6) دارای طراحی زیبا بارنگ آمیزی اپوکسی مقاوم دربرابر خوردگی و خراش

7) دردومدلدستیMHD  ونیمه برقی MHNB موجود می باشد

 ابعاد صفحه ارتفاع میز طبق درخواست مشتری قابل سفارش می باشد