میزوسکوی هیدرولیک

 

Stationary lift table

1)ساخته شده ازفولادمستحکم جهت کاربردهای سنگین به عنوان بخشی از فرایند تولید و بارگیری و تخلیه

2) مجهزشده به سیستم شیراطمینان دربرابر بارهای اضافی جهت محافظت از پمپ وشیلنگهای هیدرولیک

3) دارای شیرتنظیم جریان روغن جهت کنترل سرعت تخلیه پایین آمدن

4)مجهز به بوش های باروغنکاری خودکار

5)دارای کلید کنترل فرمان مجهزشده به قطع کن اضطراری

6) تعبیه سیلندرهای هیدرولیک به هم پیوسته باعکسالعمل واحد بر روی دستگاه

توجه : اندازه و ظرفیت متناسب با نیاز و سفارش مشتری قابل سفارش میباشد.

 

 

Scissor lift table

 

Dock leveler