جک پالت 80 سانت قیچی

 

high lift pallet truck


1) با ارتفاع بالابر 80 سانتیمتر جهت بارگیری وتخلیه وجایگزین مناسب میز تغذیه درخوط مونتاژ

2) مجهز به پایه های تثبیت کننده تعادل دستگاه درحداکثرارتفاع

3) شعاع گردش 210 درجه ای مانورآسان باردرمحیط کار را میسرمی کند.

4) دارای سیستم ضد نشتی روغن قابل اطمینان باپیستون ابکاری شده باکروم جهت جلوگیری ازفشار اضافی به پمپ وپکینگ

5) دردومدل جک تک مرحله ای و سه مرحله ای , دستی ونیمه برقی موجود وقابل سفارش می باشد.

 6) دارای شیر مخصوص تخلیه پمپ جهت کنترل بار و سوپاپ اطمینان جهت جلوگیری از اضافه بار

 8) درمدل نیمه برقی لیفت جک توسط الکتروپمپ وباتری تعبیه شده بررو دستگاه  صورت می گیرد.